Návrh systému sluchadla zahrnuje tři obory aplikované vědy - elektrochemie, elektrotechnika a zvukové inženýrství. Tato práce se zabývá rozhraním mezi prvními dvěma. Baterie jsou v podstatě nelineární součásti. Optimálního výkonu je možné dosáhnout pouze tehdy, když jsou elektrické požadavky naslouchadla úzce sladěny s napětím, rychlostí a impedancí baterie. Po letech optimalizace získala moderní knoflíková buňka „675“ univerzální přijatelnost a nyní se používá ve většině sluchadel typu „za uchem“. Pokud je vyžadováno více energie, je obvykle určena větší a méně specializovaná „penlight“ buňka LR6. Vyšší napětí může vést k lepší účinnosti obvodu a existuje určitý tlak na zavedení produktu na bázi lithia 3 V. Lithium by mělo poskytovat vyšší energetickou hustotu, ale stále existují problémy, které je třeba vyřešit. Nakonec je docela možné, že se trh může spokojit s ekologicky přijatelným nízko napěťovým kovovým vzduchovým článkem s dlouhou životností. Pokud ano, nedávný systém zinku a vzduchu může mít budoucnost a mohl by uspět jak rtuť „675“, tak alkalické buňky „penlight“.

Zobrazení 1-12 výsledků 14

Zobrazit postranní panel