Návrh systému sluchadel zahrnuje tři obory aplikované vědy - elektrochemii, elektrotechniku ​​a zvukovou techniku. Tento článek se zabývá rozhraním mezi prvními dvěma. Baterie jsou v zásadě nelineární součásti. Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze tehdy, když jsou elektrické požadavky sluchadla úzce spjaty s napětím, schopností frekvence a impedancí baterie. Po letech optimalizace si moderní knoflíková buňka „675“ získala univerzální přijatelnost a nyní se používá ve většině sluchadel „za uchem“. Když je potřeba více energie, je obvykle specifikována větší a méně specializovaná buňka LR6 „penlight“. Vyšší napětí může vést k lepší účinnosti obvodu a je zde určitý tlak na zavedení 3V lithiového produktu. Lithium by mělo poskytovat vyšší hustotu energie, ale zbývá vyřešit problémy. Nakonec je docela možné, že by se trh mohl spokojit s ekologicky přijatelným nízkonapěťovým článkem typu vzduch-vzduch s dlouhou životností. Pokud ano, může mít nedávný systém zinek-vzduch budoucnost a mohl by představovat nástupce jak rtuťových „675“, tak i alkalických „světelných“ článků.

Zobrazují se všechny výsledky 20

Zobrazit postranní panel